Mitä Deliberate Practice on?

Deliberate Practice (DP) on tavoitteellista ja tarkoituksellista taitoharjoittelua. Se on tutkitusta toimivin menetelmä taitoa vaativan suoriutumisen kehittämiseen. Sitä hyödynnetään kaikissa taitolajeissa kuten musiikissa ja urheilussa. Viime vuosina DP:n soveltaminen myös psykoterapiataitojen oppimiseen ja kehittämiseen on voimistunut ja siitä on alkanut kertyä myös tutkimusnäyttöä.

Psykoterapian oppimiseen ja psykoterapeuttina kehittymisessä

 • teoriaopinnot keskittyvät tiedon ja ymmärryksen lisäämiseen, sen oppimiseen mitä on tärkeää tehdä psykoterapiassa ja miks
 • työnohjaus pääosin yleensä painottuu siihen mitä tehdä milloinkin sovellettaessa teoriassa opittua
 • DP keskittyy  siihen MITEN tehdä se mitä on tärkeää tehdä, se kehittää ja vahvistaa taitoja ja laajentaa taitorepertuaaria, jotta taitoja pystytään käyttämään mahdollisimman hyvin tarvittaessa myös haastavissa tilanteissa.

Deliberate Practice elementit

Deliberate Practice koostuu seuraavista elementeistä:

 1. Havainnoi suoritusta – hakien mikä on haasteellista?
 2. Saa asiantuntijan palautetta – yhdessä tarkentaen missä tärkeää kehittyä.
 3. Aseta pieniä, konkreettisia, havainnoitava toimintana kuvattuja oppimistavoitteita. 
 4. Harjoittele käytännössä arvioiden koko ajan harjoittelun haasteellisuutta, jotta oppiminen kohdentuu omalle lähikehityksen vyöhykkeelle.
 5. Arvioi suoritusta, miten taito toteutuu suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. – Toista, toista, toista… 

 

Deliberate Practice -harjoitteita

DPmenetelmällä voidaan myös harjoitella yleisiä psykoterapiataitoja valmiiksi rakennetuilla harjoitteilla. Tässä yksi esimerkki, jossa harjoitellaan metakommunikaatiota.

Metakommunikaatioharjoite 

 

 Tälläisistä yhteisistä harjoitteista löytyy esimerkkejä Sentio Universityn sivuilta

Videos for Deliberate Practice Exercises — Sentio University 

Deliberate Practice ohjausta ja koulutusta

 Olemme aloittaneet Maaria Koiviston kanssa DP-harjoittelusessioiden pitämisen. Sessiot ovat 2,5 tuntia aamu- tai iltapäivisin. Sessiot toteutetaan webinaarina (zoom). Tässä kevään sessioiden teemat ja ilmoittautumislinkit:

Keskiviikko 1.2.2023 klo 12.00-14.30 Teema Vakuuttavuus terapeutin ilmaisussa. Ilmoittautuminen tästä linkistä

 

 Torstai 20.4.2023 klo 9.30-12.00 Ambivalenssin kohtaaminen. llmoittautuminen tästä linkistä 

 Mikäli olet kiinnostunut saamaan tietoa DP-ohjauksesta ja DP-koulutuksista ilmoittaudu sähköpostilistalleni, voit samassa yhteydessä laittaa myös mahdollisen toiveen taidoista, joita haluaisit päästä harjoittelemaan.  Ilmoittautuminen sähköpostilistalle tästä.

 Aiempien  tilaisuuksien harjoittelu- ja koulutusteemoja ovat olleet mm.
 • Validointi 
 • Metakommunikaatio
 • Katkosten kohtaaminen
 • Voimakkaiden tunteiden kohtaaminen
 • Tavoitteisiin fokusointi
Photo+A-M+Kokko

Anna-Maija Kokko

Psykologi,
Kognitiivinenkouluttajapsykoterapeutti,
Deliberate Practice Coach (IDPS)
anna-maija.kokko@dpinstituutti.fi
050 377 4090

Maaria kuva

Maaria Koivisto

Psykiatri Kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti, Perehtynyt DP-menetelmän käyttöön kouluttamisessa.

International Deliberate Practice Society

Deliberate Practice on kansainvälisesti laajeneva psykoterapiataitojen kehittämisen menetelmä. Lisätietoa löydät www.idpsociety.com Sivustolla runsaasti tietoa ja materiaaleja liittyen DP-harjoitteluun.General 3 — IDPS (idpsociety.com)

Siellä tarjolla myös DPharjoittelusessioita, sekö muita tapahtumia.

Events — IDPS (idpsociety.com)

 

DP-instituutti

Psykoterapiataitojen kehittämiseen keskittyvää koulutusta ja ohjausta.  

Anna-Maija Kokko, psykologi, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti.

Certified Deliberate Practice Coach (IDPS) 

puh. 050 377 4090

sposti anna-maija.kokko@dpinstituutti.fi

Porrassalmenkatu 13 A 9, 50100 Mikkeli. 

Y-tunnus 1640684-9