Deliberate Practice ohjausta ja koulutusta psykoterapeuttisiin taitoihin

Deliberate Practice harjoittelusessio 21.5.2024 klo 12.00-14.00 Teema metaforien käyttö terapiassa- tule rikastuttamaan metaforavarastoasi yhdessä kollegojen kanssa ja harjoittelemaan niiden käyttöä.  Ilmoittautuminen tästä

Tule tutustumaan tunnetyöskentelyä syventävään työnohjaukseen.   

Ohjaajat: Tunnekeskeisen terapian asiantuntijat, kognitiiviset kouluttajaterapeutit Irena Miettinen, Mervi Koivisto, Terhi Tammi ja Tiina Paju sekä Deliberate Practice työnohjaaja Anna-Maija Kokko
 

Aika: Ke 17.4.2024 klo 12.00-14.30   – Paikka: Zoom kokous  –  Hinta: 62,00 (sis alv. 24%) Lue lisää  tästä ja voit ilmoittautua tästä tästä


Keväällä 2024 11.-12.4.2024 pääset myös vahvistamaan ahdistushäiriöiden hoidossa tarvittavia taitoja kognitiivisesta viitekehyksestä käsin Kuopiossa ANNEN JA ANNA-MAIJA KEVÄTKOULUSSA 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen  Koulutus – AHDISTUKSEN KOGNITIIVINEN HOITO (psykologipaulo.fi)
Voit varmistaa kaikista DPkoulutuksista tiedon saamisen ilmoittautumassa sähköpostilistalle tästä.
 

Photo+A-M+Kokko

Anna-Maija Kokko

Psykologi,
Kognitiivinenkouluttajapsykoterapeutti,
Deliberate Practice Coach (IDPS)
anna-maija.kokko@dpinstituutti.fi
050 377 4090

Maaria kuva

Maaria Koivisto

Psykiatri Kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti, Perehtynyt DP-menetelmän käyttöön kouluttamisessa.

Mitä Deliberate Practice on?

Deliberate Practice (DP) on tavoitteellista ja tarkoituksellista taitoharjoittelua. Se on tutkitusta toimivin menetelmä taitoa vaativan suoriutumisen kehittämiseen. Sitä hyödynnetään kaikissa taitolajeissa kuten musiikissa ja urheilussa. Viime vuosina DP:n soveltaminen myös psykoterapiataitojen oppimiseen ja kehittämiseen on voimistunut ja siitä on alkanut kertyä myös tutkimusnäyttöä.

Psykoterapian oppimiseen ja psykoterapeuttina kehittymisessä

  • teoriaopinnot keskittyvät tiedon ja ymmärryksen lisäämiseen, sen oppimiseen mitä on tärkeää tehdä psykoterapiassa ja miks
  • työnohjaus pääosin yleensä painottuu siihen mitä tehdä milloinkin sovellettaessa teoriassa opittua
  • DP keskittyy  siihen MITEN tehdä se mitä on tärkeää tehdä, se kehittää ja vahvistaa taitoja ja laajentaa taitorepertuaaria, jotta taitoja pystytään käyttämään mahdollisimman hyvin tarvittaessa myös haastavissa tilanteissa.

Deliberate Practice elementit

Deliberate Practice koostuu seuraavista elementeistä:

  1. Havainnoi suoritusta – hakien mikä on haasteellista?
  2. Saa asiantuntijan palautetta – yhdessä tarkentaen missä tärkeää kehittyä.
  3. Aseta pieniä, konkreettisia, havainnoitava toimintana kuvattuja oppimistavoitteita. 
  4. Harjoittele käytännössä arvioiden koko ajan harjoittelun haasteellisuutta, jotta oppiminen kohdentuu omalle lähikehityksen vyöhykkeelle.
  5. Arvioi suoritusta, miten taito toteutuu suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. – Toista, toista, toista… 

 

Deliberate Practice -harjoitteita

DPmenetelmällä voidaan myös harjoitella yleisiä psykoterapiataitoja valmiiksi rakennetuilla harjoitteilla. Tässä yksi esimerkki, jossa harjoitellaan metakommunikaatiota.

Metakommunikaatioharjoite 

 

 Tälläisistä yhteisistä harjoitteista löytyy esimerkkejä Sentio Universityn sivuilta

Videos for Deliberate Practice Exercises — Sentio University 

DP-instituutti

Psykoterapiataitojen kehittämiseen keskittyvää koulutusta ja ohjausta.  

Anna-Maija Kokko, psykologi, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti.

Certified Deliberate Practice Coach (IDPS) 

puh. 050 377 4090

sposti anna-maija.kokko@dpinstituutti.fi

Porrassalmenkatu 13 A 9, 50100 Mikkeli. 

Y-tunnus 1640684-9

 

International Deliberate Practice Society

Deliberate Practice on kansainvälisesti laajeneva psykoterapiataitojen kehittämisen menetelmä. Lisätietoa löydät www.idpsociety.com Sivustolla runsaasti tietoa ja materiaaleja liittyen DP-harjoitteluun.General 3 — IDPS (idpsociety.com)

Siellä tarjolla myös DPharjoittelusessioita, sekö muita tapahtumia.

Events — IDPS (idpsociety.com)